Tag Archives: xine

Linux: xine – odtwarzanie vcd

mplayer: $ mplayer vcd:// -cdrom-device /dev/hdd gdzie: trackno – numer ścieżki /dev/hdd – urządzenie DVD-ROM xine: $ xine vcd:///dev/hdd $ xine vcd:///dev/hdd@

Posted in Linux, Video | Tagged | Leave a comment

Linux: Zapis strumienia protokółu MMS w xine

1. Zanim uruchomimy xine, należy skonfigurować parametr media.capture.save_dir (katalog do zapisu) w pliku konfiguracyjnym xine (~/.xine/config) 2. Potem: xine mms://…plik.wmv#save:plik_zapisany.wmv 3. To tyle

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux: napisy w xine

xine “film”#subtitle:”napisy” np. xine film.avi#subtitle:film.txt

Posted in Linux, Video | Tagged | Leave a comment