Tag Archives: tomcat

SSL, keytool – różności

Export certyfikatu z keystora keystore.jks o aliasie ‘mycert’ do pliku cert.crt: keytool -exportcert -alias mycert -keystore keystore.jks -file cert.crt Wyświetlenie certyfikatu w przyswajalnej dla człowieka formie: keytool -printcert -file cert.crt Więcej na ten temat tutaj.

Posted in Java, Linux | Also tagged , | Leave a comment

Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a

Żeby zautomatyzować sobie proces deployingu aplikacji webowej na serwer tomcat, można użyć plugina tomcat-maven-plugin. Przykładowa konfiguracja poniżej. W pom.xml dodajemy plugin: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId> <version>1.0</version> <configuration> <url>http://localhost:8080/manager/html</url> <server>mytomcat</server> </configuration> </plugin> Jeśli dostęp do manager’a wymaga podania loginu i hasła w settings.xml dodajemy parametry logowania: 1 2 [...]

Posted in Java | Also tagged | Leave a comment

Konfiguracja Tomcat’a

Plik: $CATALINA_HOME/conf/server.xml 1. Ustawienie portu (domyślny 8080) <Connector port=”8081″ maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″ enableLookups=”false” redirectPort=”8443″ acceptCount=”100″ debug=”0″ connectionTimeout=”20000″ disableUploadTimeout=”true” />

Posted in Różne | Also tagged , | Leave a comment