SQL Server: Numer portu

Wykonanie poniższego zapytania powinno zwrócić numery portów, na których nasłuchuje SQL Server. USE master GO xp_readerrorlog 0, 1, N’Server is listening on’, ‘any’, NULL, NULL, N’asc’ GOUSE master GO xp_readerrorlog 0, 1, N’Server is listening on’, ‘any’, NULL, NULL, N’asc’ GO