Tag Archives: sed

sed: substitutes

Wywoływanie: sed [-e] ‘instruction’ file Użycie: sed ‘s/kot/pies/g’ file //zamienia wystąpienia kot na pies w pliku file sed ‘s/kot/pies/; s/dom/chata/’ file //odseparowanie komend przez ; sed -r ’1 s/.*/\(&\)/g’ // pierwszy wiersz zamknac w nawiasy (& oznacza znalezione wyrazenie, 1 – adres, czyli pierwsza linia)

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux: sed – Prefix dla wszystkich linii w pliku

Dodaje do każdego wiersza w pliku plik na początku słowo word: sed ‘s/.*/word&/’ file

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment