sed: substitutes

Wywoływanie: sed [-e] ‘instruction’ file Użycie: sed ‘s/kot/pies/g’ file //zamienia wystąpienia kot na pies w pliku file sed ‘s/kot/pies/; s/dom/chata/’ file //odseparowanie komend przez ; sed -r ‘1 s/.*/\(&\)/g’ // pierwszy wiersz zamknac w nawiasy (& oznacza znalezione wyrazenie, 1 – adres, czyli pierwsza linia)