Tag Archives: mp3

Linux: Konwersja .mp3 do .wav

Najprościej zrobić to przy użyciu znanego playerka konsolowego mpg321: mpg321 -w <plik wav> <plik.mp3>

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment