Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a

Żeby zautomatyzować sobie proces deployingu aplikacji webowej na serwer tomcat, można użyć plugina tomcat-maven-plugin. Przykładowa konfiguracja poniżej. W pom.xml dodajemy plugin: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId> <version>1.0</version> <configuration> <url>http://localhost:8080/manager/html</url> <server>mytomcat</server> </configuration> </plugin><plugin> <groupId>org.codehaus.mojo</groupId> <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId> <version>1.0</version> <configuration> <url>http://localhost:8080/manager/html</url> <server>mytomcat</server> </configuration> </plugin> Jeśli dostęp do manager’a wymaga podania loginu i Read more about Maven: Deploy web-aplikacji na Tomcat’a[…]

Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej: <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <!– Creating an Executable Jar –> <manifest> <mainClass>Tester</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <!– bind to the packaging phase –> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin><plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> Read more about Maven: Jar z zależnościami[…]

Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java mvn compile Usuwanie skompilowanych przez mavena plików mvn clean Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar) mvn package Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena mvn install Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true Odpalanie aplikacji w jetty mvn jetty:run Konfiguracja plugina do Read more about Maven: najczęściej używane komendy[…]