Tag Archives: linux

Linux: Jak zmienić rozszerzenie wielu plików ?

Zmiana rozszerzenia w bieżącym katalogu i podkatalogach – przykłady poniżej. # .jpg -> .png find . -name “*.jpg” -exec rename .jpg .png {} \; # .JPG -> .jpg find . -name “*.JPG” -exec rename .JPG .jpg {} \;

Posted in Linux, Linux shell | Also tagged , | Leave a comment

SSL, keytool – różności

Export certyfikatu z keystora keystore.jks o aliasie ‘mycert’ do pliku cert.crt: keytool -exportcert -alias mycert -keystore keystore.jks -file cert.crt Wyświetlenie certyfikatu w przyswajalnej dla człowieka formie: keytool -printcert -file cert.crt Więcej na ten temat tutaj.

Posted in Java, Linux | Also tagged , | Leave a comment

Linux: Screenshot z pliku video

Wykorzystane narzędzie ffmpeg. Przykład zrobienia screenshota z 10 sekundy pliku wejściowego in.avi. Wyjściowy screenshot znajdzie się w pliku screenshot.png. Argument vframes ustawiony na 1 oznacza zrzut jednego obrazka. ffmpeg -ss 00:00:10 -i in.avi -an -vframes 1 screenshot.png Ogólna składnia dla ffmpeg wygląda tak: ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]

Posted in Linux, Video | Also tagged | Leave a comment