Sublime Text 3: Linux sidebar and tabs fonts

$ vim ~/.config/sublime-text-3/Packages/User/Default.sublime-theme   [ … { "class": "sidebar_label", "color": [0, 0, 0], "font.bold": false, "font.size": 15, "font.face": "Open Sans" }, { "class": "tab_label", "font.size": 15, "font.face": "Arial" } ]$ vim ~/.config/sublime-text-3/Packages/User/Default.sublime-theme [ … { "class": "sidebar_label", "color": [0, 0, 0], "font.bold": false, "font.size": 15, "font.face": "Open Sans" }, { "class": "tab_label", "font.size": 15, "font.face": Read more about Sublime Text 3: Linux sidebar and tabs fonts[…]

gtk2 + gtk3 fonts change

~/.gtkrc-2.0   gtk-font-name="Open Sans 10"~/.gtkrc-2.0 gtk-font-name="Open Sans 10" ~/.config/gtk-3.0/settings.ini   [Settings] gtk-font-name = Open Sans 10~/.config/gtk-3.0/settings.ini [Settings] gtk-font-name = Open Sans 10 Soft for changing themes: gtk-chtheme, gtk-theme-switch

Linux: Screenshot z pliku video

Wykorzystane narzędzie ffmpeg. Przykład zrobienia screenshota z 10 sekundy pliku wejściowego in.avi. Wyjściowy screenshot znajdzie się w pliku screenshot.png. Argument vframes ustawiony na 1 oznacza zrzut jednego obrazka. ffmpeg -ss 00:00:10 -i in.avi -an -vframes 1 screenshot.png Ogólna składnia dla ffmpeg wygląda tak: ffmpeg [input options] -i [input file] [output options] [output file]