Spring: Spring Security + reCaptcha

Może niezbyt eleganckie rozwiązanie, ale działa. Przedstawione rozwiązanie jest oparte na Spring Web Flow + JSF 2.0. Na wejsciu do strony logowania generowany jest kod html reCaptcha. Tutaj fragment konfiguracji flow’a: 1 2 3 4 5 6 7 <view-state id="login"> <on-render> <evaluate expression="reCaptcha.createRecaptchaHtml(null,null)" result="flowScope.captcha"/> </on-render> <transition on="login"/> <transition on="resetpass" to="resetpassword"/> </view-state><view-state id="login"> <on-render> <evaluate expression="reCaptcha.createRecaptchaHtml(null,null)" Read more about Spring: Spring Security + reCaptcha[…]

Spring: Upload pliku w Spring Web Flow

xhtml: 1 2 3 4 <h:form enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" /> <h:commandButton action="upload" value="Ok" /> </h:form><h:form enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" /> <h:commandButton action="upload" value="Ok" /> </h:form> beans.xml: 1 2 3 <bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"> <property name="maxUploadSize" value="100000"/> </bean><bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"> <property name="maxUploadSize" value="100000"/> </bean> flow.xml: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Read more about Spring: Upload pliku w Spring Web Flow[…]

Richfaces: funkcja jQuery na elemencie z ustawionym id

Aby bez problemu dostać się z funkcji js/jQuery do elementu, któremu nadaliśmy jakieś id trzeba uzyskać jego tzw. clientId. Najłatwiej wykorzystać wyrażenie z Richfaces: #{rich:element(‘…’)}. Przykład wywołania fukcji val() z jQuery: 1 2 <h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a><h:inputTextarea id="text1" value="ala ma kota"> <a href="#" onclick="jQuery(#{rich:element(‘text1’)}).val(”);">clear</a>