Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java mvn compile Usuwanie skompilowanych przez mavena plików mvn clean Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar) mvn package Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena mvn install Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true Odpalanie aplikacji w jetty mvn jetty:run Konfiguracja plugina do Read more about Maven: najczęściej używane komendy[…]