Tag Archives: java

Problem z fontami w JasperReports

Problem z fontami w jasperReports ? net.sf.jasperreports.engine.util.JRFontNotFoundException: Font ‘Arial’ is not available to the JVM. See the Javadoc for more details. Rozwiązaniem jest instalacja brakujących fontów: apt-get install msttcorefonts

Posted in Java, Linux | Tagged | Leave a comment

SSL, keytool – różności

Export certyfikatu z keystora keystore.jks o aliasie ‘mycert’ do pliku cert.crt: keytool -exportcert -alias mycert -keystore keystore.jks -file cert.crt Wyświetlenie certyfikatu w przyswajalnej dla człowieka formie: keytool -printcert -file cert.crt Więcej na ten temat tutaj.

Posted in Java, Linux | Also tagged , | Leave a comment

Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej: <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <!– Creating an Executable Jar –> <manifest> <mainClass>Tester</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <!– bind to the packaging phase –> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin> Używamy tak: [...]

Posted in Java | Also tagged , | Leave a comment

Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java mvn compile Usuwanie skompilowanych przez mavena plików mvn clean Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar) mvn package Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena mvn install Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true Odpalanie aplikacji w jetty mvn jetty:run Konfiguracja plugina do [...]

Posted in Java | Also tagged , | Leave a comment

Konfiguracja Tomcat’a

Plik: $CATALINA_HOME/conf/server.xml 1. Ustawienie portu (domyślny 8080) <Connector port=”8081″ maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″ enableLookups=”false” redirectPort=”8443″ acceptCount=”100″ debug=”0″ connectionTimeout=”20000″ disableUploadTimeout=”true” />

Posted in Różne | Also tagged , | Leave a comment