Map<String,String> in JPA Entity

@Entity @Table(name="product") public class Product extends AbstractEntity {   @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) private Long id;   @ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER) @JoinTable(name="product_attribute", joinColumns=@JoinColumn(name="product_id")) @MapKeyColumn(name="key") @Column(name="value") private Map<String, String> attributes = new HashMap<String, String>();   // …   }@Entity @Table(name="product") public class Product extends AbstractEntity { @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO) private Long id; @ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER) @JoinTable(name="product_attribute", joinColumns=@JoinColumn(name="product_id")) @MapKeyColumn(name="key") @Column(name="value") private Read more about Map<String,String> in JPA Entity[…]

Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej: <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <!– Creating an Executable Jar –> <manifest> <mainClass>Tester</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <!– bind to the packaging phase –> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin><plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> Read more about Maven: Jar z zależnościami[…]

Maven: najczęściej używane komendy

Kompilowanie plików .java mvn compile Usuwanie skompilowanych przez mavena plików mvn clean Budowanie aplikacji (wynikiem jest plik .war lub .jar) mvn package Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena mvn install Instalowanie .war/.jar w lokalnym repozytorium mavena + generowanie sum kontrolnych i .pom’a mvn install -DcreateChecksum=true -DgeneratePom=true Odpalanie aplikacji w jetty mvn jetty:run Konfiguracja plugina do Read more about Maven: najczęściej używane komendy[…]

Konfiguracja Tomcat’a

Plik: $CATALINA_HOME/conf/server.xml 1. Ustawienie portu (domyślny 8080) <Connector port=”8081″ maxThreads=”150″ minSpareThreads=”25″ maxSpareThreads=”75″ enableLookups=”false” redirectPort=”8443″ acceptCount=”100″ debug=”0″ connectionTimeout=”20000″ disableUploadTimeout=”true” />