Maven: Jar z zależnościami

Żeby zbudować sobie jar’a z zależnościami, można wykorzystać jeden z pluginów mavena – Maven Assembly Plugin. Konfiguracja poniżej: <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> <archive> <!– Creating an Executable Jar –> <manifest> <mainClass>Tester</mainClass> </manifest> </archive> </configuration> <executions> <execution> <id>make-assembly</id> <phase>package</phase> <!– bind to the packaging phase –> <goals> <goal>single</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin><plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> Read more about Maven: Jar z zależnościami[…]