apt: Wyszukiwanie plików w pakietach

Idealnym narzędziem do tego jest auto-apt (paczka o tej samej nazwie). Poniżej przykład wyszukiwania pliku libltdl.so: $ auto-apt search libltdl.so usr/lib/libltdl.so.3.1.0 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so.3 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so devel/libltdl3-dev,libdevel/libltdl3-dev Druga kolumna wyniku wskazuje, w jakim pakiecie pakiecie można znaleźć szukany plik (libltdl3).

Debian: usługi

update-rc.d -f $SERVICE_NAME remove //usunięcie linków odnośnie danej usługi z /etc/init.d update-rc.d $SERVICE_NAME defaults //dodanie -||- (usługa będzie uruchamiana przy starcie systemu)