Tag Archives: debian

apt: Konwersja pakietów .rmp – > .deb

W tym celu można wykorzystać narzędzie alien. Wywołanie: $ alien –to-deb package.rpm Konwersja w odwrotnym kierunku: $ alien –to-rpm package.deb

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

apt: Wyszukiwanie plików w pakietach

Idealnym narzędziem do tego jest auto-apt (paczka o tej samej nazwie). Poniżej przykład wyszukiwania pliku libltdl.so: $ auto-apt search libltdl.so usr/lib/libltdl.so.3.1.0 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so.3 libs/libltdl3 usr/lib/libltdl.so devel/libltdl3-dev,libdevel/libltdl3-dev Druga kolumna wyniku wskazuje, w jakim pakiecie pakiecie można znaleźć szukany plik (libltdl3).

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Debian: Run a different Debian distribution with chroot

Debian Reference – Debian tips

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux: Kernel – kompilacja jądra Debianowo [2]

apt-get install kernel-source-2.6.7 cd /usr/src tar -jxvf kernel-source-2.6.7.tar.bz2 apt-get remove kernel-source-2.6.7 cd kernel-source-2.6.7 make xconfig make-kpkg kernel-image cd .. dpkg -i kernel-image-2.6.7_10.00.Custom_i386.deb

Posted in Linux | Also tagged | Leave a comment

Linux: Kernel – Kompilacja Debianowo

1.Konfiguracja jadra: cd /usr/src/linux/ make xconfig (lub make menuconfig) 2.Tworzenie paczki: make-kpkg –revision=custom.1.0 kernel_image (make-kpkg modules_image) 3. instalalacja: dpkg -i kernel-image-XX.XX.XX_custom.1.0_iXXX.deb

Posted in Linux | Also tagged | Leave a comment

Linux: Budowanie paczki ze źródeł w Debianie

jesli w rozpakowanych zrodlach jest katalog debian, wystarczy: sudo dpkg-buildpackage

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Debian: usługi

update-rc.d -f $SERVICE_NAME remove //usunięcie linków odnośnie danej usługi z /etc/init.d update-rc.d $SERVICE_NAME defaults //dodanie -||- (usługa będzie uruchamiana przy starcie systemu)

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Debian: gdzie znajduje się plik xxx.yyy

apt-cache search –names-only xxx.yyy

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment