Tag Archives: bash

Linux: Jak zmienić rozszerzenie wielu plików ?

Zmiana rozszerzenia w bieżącym katalogu i podkatalogach – przykłady poniżej. # .jpg -> .png find . -name “*.jpg” -exec rename .jpg .png {} \; # .JPG -> .jpg find . -name “*.JPG” -exec rename .JPG .jpg {} \;

Posted in Linux, Linux shell | Also tagged , | Leave a comment

Linux: Bash – przeglądanie historii

Wystarczy kobinacja klawiszy Ctrl + R, po czym można rozpocząć wpisywanie części wcześniej wykonanego polecenia bash’a – zostanie one automatycznie uzupełniane na podstawie poprzednich wywołań.

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Linux: Bash – fajne autouzupełnianie

Wystarczy uruchomić skrypt /etc/bash_completion source /etc/bash_completion Konfiguracja na stale – należy odkomentować odpowiednie wpisy w /etc/bash.bashrc Od tej pory można korzystać z np. apt-get install a[tab]

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Linki: Advanced Bash-Scripting Guide

Advanced Bash-Scripting Guide

Posted in Linki, Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Linki: Bash-Prog-Intro-HOWTO

http://www.tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html

Posted in Linki | Tagged | Leave a comment

Linux: Bash – Przekierowania

1-stdout 2-stderr —————————————————————– stdout 2 file: ls -l > ls-l.txt stderr 2 file: grep da * 2> grep-errors.txt stdout 2 stderr: grep da * 1>&2 stderr 2 stdout: grep * 2>&1 stderr and stdout 2 file: rm -f $(find / -name core) &> /dev/null

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Linux shell: Czytanie z klawiatury

Czytanie z klawiatury READ: read zmienna1, zmienna2,…zmiennaN np. # #Skrypt przeczyta twoje imi wprowadzone z klawiatury # echo “Podaj swoje imi:” read fname echo “Hello $fname, zostamy przyjaciolmi!”

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Bash: pętla WHILE

petla WHILE: while [ warunek ] do polecenie1 polecenie2 polecenie3 … … done np. n=$1 // inicjalizacja zmiennych KONIECZNA i=1 // while [ $i -le 10 ] do echo “$n * $i = `expr $i \* $n`” i=`expr $i + 1` done

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Bash: skrypty

Skrypt z argumentami: $# //odpowiada calkowitej liczbie parametrow $0..9 //parametry odpowiednio 1-szy,2-gi… $0 //nazwa skryptu $? //oznacza wynik poprzedniej operacji np. skrypt net_mount smbmount $0 /mnt/siec $ net_mount /192.168.0.7/filmy //zamontuje filmy w /mnt/siec

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment

Bash: warunki

Skrypt warunkowy if-then-else-fi np. if test $1 -gt 0 then echo “$1 liczba jest dodatnia” fi sprawdza, czy pierwszy argument jest greater (>) od 0 if expr [$? -eq 0] //jesli $? = 0 if test $? -eq 0 //rownoznaczne

Posted in Linux, Linux shell | Tagged | Leave a comment