Linux: Bash – Przekierowania

1-stdout 2-stderr —————————————————————– stdout 2 file: ls -l > ls-l.txt stderr 2 file: grep da * 2> grep-errors.txt stdout 2 stderr: grep da * 1>&2 stderr 2 stdout: grep * 2>&1 stderr and stdout 2 file: rm -f $(find / -name core) &> /dev/null

Bash: skrypty

Skrypt z argumentami: $# //odpowiada calkowitej liczbie parametrow $0..9 //parametry odpowiednio 1-szy,2-gi… $0 //nazwa skryptu $? //oznacza wynik poprzedniej operacji np. skrypt net_mount smbmount $0 /mnt/siec $ net_mount /192.168.0.7/filmy //zamontuje filmy w /mnt/siec

Bash: warunki

Skrypt warunkowy if-then-else-fi np. if test $1 -gt 0 then echo “$1 liczba jest dodatnia” fi sprawdza, czy pierwszy argument jest greater (>) od 0 if expr [$? -eq 0] //jesli $? = 0 if test $? -eq 0 //rownoznaczne