Python: multiFind – znajduje pliki wyszczególnione na liście

Jeszcze jeden skrypcik, który napisałem, bo był mi aktualnie potrzebny. Jako parametr główny przyjmuje nazwe istniejącego pliku z listą poszukiwanych plików (ewentualnie ścieżek). Wyszukuje wskazane pliki i kopiuje je do wskazanego katalogu docelowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Read more about Python: multiFind – znajduje pliki wyszczególnione na liście[…]