Tag Archives: argparse

Python: multiFind – znajduje pliki wyszczególnione na liście

Jeszcze jeden skrypcik, który napisałem, bo był mi aktualnie potrzebny. Jako parametr główny przyjmuje nazwe istniejącego pliku z listą poszukiwanych plików (ewentualnie ścieżek). Wyszukuje wskazane pliki i kopiuje je do wskazanego katalogu docelowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [...]

Posted in Python | Tagged | Leave a comment

Python: extRemover – usuwa pliki o danym rozszerzeniu

Skrypt w pythonie usuwający pliki o danym rozszerzeniu z podanej ścieżki z logowaniem operacji oraz możliwością uruchomienia “na sucho” (bez usuwania). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 #!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- [...]

Posted in Python | Tagged | Leave a comment