Python: multiFind – znajduje pliki wyszczególnione na liście

Jeszcze jeden skrypcik, który napisałem, bo był mi aktualnie potrzebny. Jako parametr główny przyjmuje nazwe istniejącego pliku z listą poszukiwanych plików (ewentualnie ścieżek). Wyszukuje wskazane pliki i kopiuje je do wskazanego katalogu docelowego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os, argparse, sys, shutil
 
def visit(arg, dirName, fileNames):
  for f in fileNames:
    fullPath = os.path.normpath(os.path.join(dirName,f))
    if not os.path.isdir(fullPath):
      if f in tab:
        print(fullPath)
 
        if args.p == False:
          #copy          
          if not os.path.exists(args.dest):
            os.makedirs(args.dest)
 
          dest = os.path.join(args.dest,f)
          if os.path.exists(dest):
            if args.o:
              if cmp(fullPath, dest) != 0:
                shutil.copy2(fullPath, args.dest)
          else:
            if cmp(fullPath, dest) != 0:
              shutil.copy2(fullPath, args.dest)
 
          #log
          if args.p == False:
            fw = open(args.logfile,'a')
            fw.write(fullPath+'\n')
            fw.close()
 
 
parser = argparse.ArgumentParser(os.path.basename(sys.argv[0]),description='Multi-search files in path');
parser.add_argument('path',nargs='?',default='.',help='searched path, default .');
parser.add_argument('listfile',help='list of files to search (as file)');
parser.add_argument('dest',nargs='?',default='.',help='destination directory (where files will be copied), default .');
parser.add_argument('logfile',nargs='?',default='multiFind.log',help='log file, default multiFind.log');
parser.add_argument('-p',help='show files only, DON\'T COPY',action='store_true');
parser.add_argument('-o',help='overwrite first searched with next searches (in destination)',action='store_true');
args = parser.parse_args(sys.argv[1:]);
 
fo = open(args.listfile, 'r');
tab = fo.readlines()
fo.close();
i=0
for t in tab:
  tab[i] = tab[i].replace('\n','');
  s = tab[i].split('\\') # win32
  l = len(s);
  s2 = s[l-1];
  s3 = s2.split('/') # unix
  l2 = len(s3);
  s4 = s3[l2-1];
  # print(s4)
  tab[i] = s4
  i += 1
 
os.path.walk(args.path, visit, 1)

Leave a Reply