Linux: /bin/sh^M: bad interpreter

Przy edycji skryptów basha/pythona np. w Eclipse pod systemem Windows i późniejszym przenoszeniu ich na Linuxa zdarza się, że mimo że na dobrą sprawę np. w Vim nie widać windowsowego znaku ^M (enter) w pliku, to przy próbie uruchomienia tekiego skryptu jakimś trafem dostajemy komunikat typu:

/bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory
/usr/bin/python^M: bad interpreter: No such file or directory

Rozwiązaniem jest konwersja pliku do formatu UNIX’owego (Linux’owego):
$ dos2unix nazwa_pliku

#!/bin/sh
# ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *