Linux: exiftool

Zmiana nazw plików w katalogu bieżącym i podkatalogach na postać: 2010_06_13-093303.jpg,
czyli: data 2010-06-13, godzina: 09:33:03

exiftool -r -v ‘-FileName<CreateDate’ -d “%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le” .

exiftool -r -v "-FileName<CreateDate" -d "%Y_%m_%d-%H%M%S%%c.%%le" .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *