Eclipse: Zmiana domyślnej wartości @author

Zmiany autora można dokonać uruchamiając eclipse’a z parametrem jak poniżej:
-vmargs -Duser.name=”your name”

Najlepiej wrzucić opcję do eclipse.ini:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.201.R35x_v20090715.jar
--launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.200.v20090519
-product
org.eclipse.epp.package.jee.product
--launcher.XXMaxPermSize
256M
-showsplash
org.eclipse.platform
--launcher.XXMaxPermSize
256m
-vmargs</samp>
-Duser.name=marioosh
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.5
-Xms40m
-Xmx512m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *