Linux: Przykłady programów do konkretnych zastosowań

Przeglądarki obrazków:

qiv, xli

Newsreader:

slrn (konsola)
pan (X11)

Monitor systemu:

slmon (monitor CPU/Mem usage (konsola))

Miksery:

tkmixer
alsamixer (ALSA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *