mysql: zrzut bazy do pliku bez zawarto?ci – tylko struktura

mysqldump –no-data –add-drop-table –password=haslo –databases baza > baza.sql

Leave a Reply