Bash: warunki

Skrypt warunkowy if-then-else-fi np. if test $1 -gt 0 then echo “$1 liczba jest dodatnia” fi sprawdza, czy pierwszy argument jest greater (>) od 0 if expr [$? -eq 0] //jesli $? = 0 if test $? -eq 0 //rownoznaczne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *