Bash: skrypty

Skrypt z argumentami:

$# //odpowiada calkowitej liczbie parametrow

$0..9 //parametry odpowiednio 1-szy,2-gi…

$0 //nazwa skryptu

$? //oznacza wynik poprzedniej operacji np. skrypt net_mount smbmount $0 /mnt/siec $ net_mount /192.168.0.7/filmy //zamontuje filmy w /mnt/siec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *