Linux: Dodawanie fontów

$ ttmkfdir > fonts.scale (w katalogu z fontami)
mkfontdir (dla fontów true type)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *