mysql: wykonanie SQL z pliku

mysql –user=root –password=qwerty < baza.sql

Można to również zrobić już w konsoli mysql'a:

mysql> source plik.sql

Leave a Reply