mysql: Zrzut bazy z jednoczesnym pakowaniem !!

mysqldump –add-drop-table –password=PASS –databases BAZA | gzip > dump.sql
Przywrócenie:
zcat dump.sql.gz | mysql

Leave a Reply