Wyrażenia regularne (regular expressions)

wyr* wielokrotne (bądź zerowe) wystąpienie poprzedzającego * wyrażenia wyr
. dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaku nowej linii (w awk . może znaczyć również znak końca linii)
.* dowolna (również zerowa) liczba znaków
[…] pasuje do wystąpień jednego ze znaków zawartego w nawiasach; poprzedzenie znakiem
[^…] odwrotny przypadek, czyli pasują wszystkie znaki z wyjątkiem tych w nawiasach i zanku nowej linii
^love wszystkie linie ropoczynające się love
love$ wszystkie linie konczących się love
l..e linie zawierające l,potem dwa dowolne znaki i e
\<love linie zawierające słowo rozpoczynające się od love
love\> linie zawierające słowo kończące się wyrażeniem love

Rozszerzone funkcje (egrep, awk):
+ Pasuje do jednego lub większej liczby wystąpień poprzedzającego wyrażenia regularnego
? Pasuje do 0 lub jednego wystąpienia poprzedzającego wyrażenia regularnego
| Oznacza, że może pasować poprzedzające lub następujące wyrażenie regularne (alternatywa)
() grupuje wyrażenia regularne
{n,m} Matches a range of occurrences of the single character (including a character specified by a regular expression) that immediately precedes it. {n} will match exactly n occurrences, {n,} will match at least n occurrences, and {n,m} will match any number of occurrences between n and m. (POSIX egrep and POSIX awk, not in traditional egrep or awk.)

Leave a Reply