Linux: Bash – fajne autouzupełnianie

Wystarczy uruchomić skrypt /etc/bash_completion

source /etc/bash_completion

Konfiguracja na stale – należy odkomentować odpowiednie wpisy w /etc/bash.bashrc

Od tej pory można korzystać z np.

apt-get install a[tab]

Leave a Reply