Linux: Uzyskanie kodów klawiszy w terminalu

Wystarczy w terminalu nacisnąć Control-v, a następnie jakiś specjalny klawisz np. Home. Uzyskuje się wtedy “^[[H”, gdzie “^[” oznacza standardową reprezentację kodu kalwisza Escape, natomiast “[H” właściwy kod klawisza Home.

Przy pomocy tych kodów za pomocą wpisu w ~/.inputrc można zmienić funkcję jaką standardowo wykonuje dany klawisz np.

# uzyskanie za pomocą klawiszy Home i End skoków na początek i koniec linii

“\e[H”: beginning-of-line

“\e[F”: end-of-line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *