Linux: archmage

Aplikacja umożliwia “rozpakowyanie” plików .chm. Można również wywołać archmage:

archmage -p <port> <plik.chm>

co powoduje uruchomienie prostego serwera http na porcie i udostępnianie pliku .chm jako stronę www.

Instalacja modułu (mod_python) i odpowiednie modfikacje w pliku httpd.conf pozwolą również na dostęp do plików .chm za pośrednictwem serwera Apache. Wszystkie informację, jak to zrobić zawierają źródła archmage.

Link do strony projektu: archmage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *