Linux: root-tail

root-tail program, który pozwala wyświetlać tekst (również zawartość plików) bezpośrednio na głównym oknie X11 (ang. root window) gdziekolwiek tylko sobie życzymy. Jedną z możliwości jest uaktualnianie co ustaloną liczbę sekund wyświetlanych danych np. przy zmieniającej się zawartości wyświetlanych plików. Więcej w man root-tail lub Marc Lehmann’s improved “root-tail”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *