Linux: Konwersja .mp3 do .wav

Najprościej zrobić to przy użyciu znanego playerka konsolowego mpg321:

mpg321 -w <plik wav> <plik.mp3>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *