Vim: usuwanie windowsowych znaków ^M z pliku tekstowego

:%s/<ctrl-v><enter>//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *