Linux: “instalacja” nowego katalogu z bibliotekami

Należy w tym celu edytować plik: /etc/ld.so.conf i dodać do niego pełną ścieżkę katalogu z którego bibliotek chcemy korzystać w systemie i następnie wywołać ldconfig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *