Linux: X11: Xlib: connection to “:0.0″ refused by server

– wchodzę do X-ów jako user jacek
– w xterm-ie wpisuje su, podaję hasło i jestem na koncie root-a
– próba uruchomienia jakiejś aplikacji X-owej z tego konta kończy się niepowodzeniem i komunikatem:

Xlib: connection to “:0.0” refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: Can’t open display: :0.0

Rozwiązanie:
Po zalogowaniu się jako root, wykonać:
export XAUTHORITY=/home/user/.Xauthority

gdzie: user to konto z którego logowano się do X-ów

Rozwiązanie znalazłem w archiwum grup dyskusyjnych:

When you log in as 'zazen' when X starts, the x server authority is assigned 
to 'zazen' and other users can use it. So when you su to root and try to start
an X application, the X server refuses this. You can get around this by
setting the Xauthority of root to 'zazen'
In bash, after su to root:
export XAUTHORITY=/home/zazen/.Xauthority

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *