Linux: X11: Zmiana atrybutów XVideo

Prosty skrypcik do zwiększania / zmniejszania jednego z atrybutów XVideo

#!/bin/sh
old=`xvattr -a XV_CONTRAST | grep XV_CONTRAST | awk '{print $3}'`
new=$[$old $1]
xvattr -a XV_CONTRAST -v $new

użycie:
$ skrypt +10
zwiększa atrybut XV_CONTRAST o 10

$ skrypt -10
zmniejsza atrybut XV_CONTRAST o 10

Podobnie można zmieniać takie parametry jak: XV_BRIGHTNESS, XV_SATURATION itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *