Linux kernel: depmod: *** Unresolved symbols in…

Przykładowa kompilacja (sposobem debianowym):

$ make-kpkg –revision 20050731 kernel_image
[ciach]
depmod: *** Unresolved symbols in /usr/src/linux-2.6.12.3/debian/tmp-image/lib/modules/2.6.12.3/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko
[ciach]
depmod: *** Unresolved symbols in /usr/src/linux-2.6.12.3/debian/tmp-image/lib/modules/2.6.12.3/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.ko
[ciach]
make[2]: *** [_modinst_post] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3′
make[1]: *** [real_stamp_image] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3′
make: *** [kernel-image-deb] Error 2
$

Rozwiązanie problemu:
$ apt-get install module-init-tools

Pakiet “module-init-tools” zastępuje pakiet “modutils” z tym, że ten pierwszy jest przeznaczony dla jądra w wersji 2.5.48 i wyższych, wobec czego jest wymagany dla jądra 2.6. Po instalacji nowego pakietu przykładowa stara wersja “depmod” jest w “depmod.modutils”.

$ make-kpkg –revision 20050731 kernel_image
[ciach]
dpkg-deb: building package `kernel-image-2.6.12.3′ in `../kernel-image-2.6.12.3_20050731_i386.deb’.
rm -f -r debian/tmp-image
echo done > stamp-image
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12.3′
$

i paczka z jądrem gotowa 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *