Linux: xine – odtwarzanie vcd

mplayer:
$ mplayer vcd://-cdrom-device /dev/hdd

gdzie:
trackno – numer ścieżki
/dev/hdd – urządzenie DVD-ROM

xine:
$ xine vcd:///dev/hdd
$ xine vcd:///dev/hdd@

Leave a Reply