Grafika / Foto: Konwersja z proporcji 4:3 (cyfrowe fotki) na 3:2 (analog)

Przy obrazku 2272 x 1704 wymiary wyjściowego obrazka w proporcjach 3:2 będą: 2272 x 1524.

Używamy narzędzia convert z pakietu imagemagick.

Obraz 2272×1704:
$ convert -crop 2272×1524+0+90 <in.jpg> <out.jpg>

Obraz 1704×2272:
$ convert -crop 1524×2272+90+0 <in.jpg> <out.jpg>

90 – o tyle punktów będzie obcięty obraz wejściowy z lewej i z prawej (bądź z góry i z dołu);

Leave a Reply