Grafika / Foto: Optymalizacja zdjęć cyfrowych do wydruku w fotolabach

++To takie moje osobiste wyliczenia, może się komuś do czegoś przydadzą :)++

1. OPTYMALNE WYMIARY OBRAZU W ZADANEJ ROZDZIELCZOŚCI DPI

DPI * X / 2.54 = optymalna szerokość obrazka w pixelach (orientacja pozioma)
DPI * Y / 2.54 = optymalna wysokość obrazka w pixelach (orientacja pozioma)
gdzie:
DPI – rozdzielczość w dpi (typowo 300);
X – szerokość (w cm) wywołanego zdjęcia;
Y – wysokość (w cm) wywołanego zdjęcia;

Przykład:

rozdz.: 300dpi
format: 10×15 (10.2 x 15.2 cm)

opt. szerokość = 300 * 15.2 / 2.54 = 1795
opt. wysokość = 300 * 10.2 / 2.54 = 1204


2. KADROWANIE OBRAZU CYFROWEGO (PROPORCJE 4:3) DO PROPORCJI KLATKI “ANALOGOWEJ” (3:2)


– ********************************* –
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | K
| ********************************* –
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
Y *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | Y1
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* |
| ********************************* –
| *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* | K
– ********************************* –


X – szerokość zdjęcia w pixelach (orientacja pozioma) przed kadrowaniem do proporcji 3:2
Y – wysokość zdjęcia w pixelach (orientacja pozioma) przed kadrowaniem do proporcji 3:2

X1 – szerokość zdjęcia w pixelach (orientacja pozioma) po kadrowaniu do proporcji 3:2
Y1 – wysokość zdjęcia w pixelach (orientacja pozioma) po kadrowaniu do proporcji 3:2

proporcje standardowe zdj. cyfrowego:
X / Y = 4 / 3
proporcje docelowe:
X1 / Y1 = 3 / 2

X1 = X
Y1 = X1 * 2 / 3 = X * 2 / 3

wyskość paska górnego i dolnego obcinanego ze zdjęcia:
K = (Y – Y1) / 2

Przykład:
rozdz.obrazka: 2272 x 1704
X = 2272, Y = 1704

X1 = 2272
Y1 = 2272 * 2 / 3 = 1514
K = (1704 – 1514) / 2 = 190 / 2 = 95

2.1 Wyliczenie dokładne dla zdjęcia 10×15 (10.2 x 15.2 cm)

X1 / Y1 = 15.2 / 10.2

X1 = X
Y1 = X * 10.2 / 15.2
K = (Y – Y1) / 2

Przykład:
rozdz.obrazka: 2272 x 1704
X = 2272, Y = 1704

X1 = 2272
Y1 = 2272 * 10.2 / 15.2 = 1524
K = (1704 – 1524) / 2 = 180 / 2 = 90

Leave a Reply