Linux shell: Operacje arytmetyczne w bash

Do obliczeń wykorzystujemy konsolowy kalkulator dc

Mnożenie 10.76 * 20.1
$ echo -e “6\nk\n10.76\n20.1\n*\np” | dc

Dzielenie 10.76 / 20.1
$ echo -e “6\nk\n10.76\n20.1\n/\np” | dc

Dodawanie 10.76 + 20.1
$ echo -e “6\nk\n10.76\n20.1\n+\np” | dc

Odejmowanie 10.76 – 20.1
$ echo -e “6\nk\n10.76\n20.1\n-\np” | dc

6 w powyższych przykładach oznacza precyzje obliczeń.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *