Linux: odtwarzanie dvd w xine

xine:
– katalog montowania urządzenia dvd: /dvd

– linki:
$ ls /dev/dvd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2005-10-14 18:22 /dev/dvd -> /dev/scd1
$ ls /dev/scd1
brw-rw—- 1 root cdrom 11, 1 2004-11-13 02:24 /dev/scd1

$ xine dvd:/dvd

Leave a Reply