mysql: Zmiana hasła w mysql

w konsoli mysql-a:

mysql> set password = password(“yournewpassword”);
mysql> quit

i tyle 🙂

Leave a Reply