postgres: Reset hasła w Postgres SQL

Trzeba tymczasowo wyłączyć autentykację.
W tym celu:
- przejdź do katalogu gdzie zainstalowałeś PostgresSQL
- otwórz plik pg_hba.conf z podkatalogu data
- znajdź linie gdzie wpisane jest ‘md5′ i zmień to na ‘trust’
np. jest:
host all all 127.0.0.1/32 md5
zmieniamy na:
host all all 127.0.0.1/32 trust
- zapisz plik
- zrestartuj serwer

Następnie zaloguj się i zmień hasło:
psql> alter user someone with password ‘nowehaslo’;

Teraz przywracamy zmiany w pg_hda.conf, czyli zmieniamy ‘trust’ na ‘md5′, restart serwera i gotowe.
Można się logować z nowym hasłem :)

This entry was posted in PostgreSQL. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="">