postgres: Reset hasła w Postgres SQL

Trzeba tymczasowo wyłączyć autentykację.
W tym celu:
– przejdź do katalogu gdzie zainstalowałeś PostgresSQL
– otwórz plik pg_hba.conf z podkatalogu data
– znajdź linie gdzie wpisane jest ‘md5’ i zmień to na ‘trust’
np. jest:
host all all 127.0.0.1/32 md5
zmieniamy na:
host all all 127.0.0.1/32 trust
– zapisz plik
– zrestartuj serwer

Następnie zaloguj się i zmień hasło:
psql> alter user someone with password ‘nowehaslo’;

Teraz przywracamy zmiany w pg_hda.conf, czyli zmieniamy ‘trust’ na ‘md5’, restart serwera i gotowe.
Można się logować z nowym hasłem 🙂

Leave a Reply