Apache: Włączenie listowania zawartości katalogu

Żeby to zrobić należy w pliku .htaccess dodać wpis:

Options -Indexes

żeby zezwolić na listowanie zawartości (jeśli domyślnie tak nie jest):

Options Indexes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *