mysql: zrzut bazy do pliku z zawartoscia

mysqldump –add-drop-table –password=haslo –databases baza > baza.sql
lub trochę inaczej:
mysqldump -uuser -ppassword database tables > db.sql

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *