sed: substitutes

Wywoływanie:
sed [-e] ‘instruction’ file

Użycie:
sed ‘s/kot/pies/g’ file //zamienia wystąpienia kot na pies w pliku file
sed ‘s/kot/pies/; s/dom/chata/’ file //odseparowanie komend przez ;
sed -r ‘1 s/.*/\(&\)/g’ // pierwszy wiersz zamknac w nawiasy (& oznacza znalezione wyrazenie, 1 – adres, czyli pierwsza linia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *