Instalacja PostgreSQL jako serwisu w Windows

pg_ctl register -N "pgsql-9.0" -D "C:\moje\progs\pgsql\data"

Więcej informacji tutaj

Leave a Reply