Tworzenie artefaktu z projektu Maven’owego

cd [katalog projektu / tam gdzie jest pom.xml]
mvn archetype:create-from-project
cd target\generated-sources\archetype
mvn install

Żeby użyć nowo powstałego artefaktu wystarczy uruchomić:
mvn archetype:generate

i wybrać nasz artefakt (najprawdopodobniej będzie na końcu listy)

Leave a Reply