Maven: jetty:run-exploded

Użycie jetty:run-exploded zamiast jetty:run spowoduje, że zanim serwer jetty zostanie uruchomiony, wykonane zostaną wszystkie fazy potrzebne do zbudowania war’a. Następnie .war zostaje zdeployowany na server jetty.

mvn jetty:run-exploded -Pprod

Leave a Reply