Linux: Jak zmienić rozszerzenie wielu plików ?

Zmiana rozszerzenia w bieżącym katalogu i podkatalogach – przykłady poniżej.
# .jpg -> .png
find . -name “*.jpg” -exec rename .jpg .png {} \;
# .JPG -> .jpg
find . -name “*.JPG” -exec rename .JPG .jpg {} \;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *